Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.      Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB “GP soft” (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo ( toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.liuxshop.lt.

 

 Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

1.      Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.

2.      Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).

3.      Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą".

4.      Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą

  

Apmokėjimas ir pristatymas

1.      Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per dvi darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

2.       Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo - pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos (skaičiuojant nuo tos dienos, jei pirkėjas užsako iki 11.00 val).

 

Pirkėjo teisės ir pareigos

1.       Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.       Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

3.       Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

4.       Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su 
www.liuxshop.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.

 

 Pardavėjo teisės ir pareigos

1.       Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

2.       Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

 

Prekių grąžinimas

1.       Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

2.       Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

3.       Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

 

Prekių kokybė, garantijos.

1.       
www.liuxshop.lt  internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės būtini duomenys nurodomi  prekės aprašyme.

2.       Pardavėjas neatsako už tai, kad 
www.liuxshop.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

 Akcijos ir dovanos


1.       Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatyta tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną.

2.       Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami

 

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.Elektroninis ginčų sprendimas

https://webgate.ec.europa.eu/odr